Committees

R. Sivasubramanian, B.Sc.
(Chairman)
9940131938

Edward Irudhayaraj, M.A. (Psy.)
9176523550

G.K. Yogaraj, B.Sc.
9952022780

S. Umamaheswaran,LLB
9884882442

K. Subash Chandran, M.Com.
9380515101

Vinod Kumar, B.E.
9381061000

sanjay

Sanjay, B.Com.
9841143545

J.Jayaprakash

J.Jayaprakash
Chairman
9865582622

Duraiswamy, Tirupur

S. Duraiswami
Tirupur
Chairman
9994812627

ddjkjkljl

M.Vijaykumar
Chidambaram
Member
9940861911

dddddd

G. Vimal Kannan
Member
Dindigul
9442338771

vk-praddep

V.K. Pradeep
Member
Gudiyatham
9047444344

Krishnakumar - Technical COmmittee

S. Krishna Kumar
Member
9677275298